Privatlivspolitik

Elinette / Pardon Clothing A/S beskytter dine personoplysninger, og denne privatlivspolitik beskriver, hvordan, hvorfor og hvilke personoplysninger vi behandler hos Elinette / Pardon Clothing A/S.

Privatlivspolitikken gælder for de personoplysninger, som du giver os, som vi indsamler, når du besøger vores hjemmeside eller opretter en brugerprofil på elinette.dk. Elinette / Pardon Clothing A/S er dataansvarlig for dine personoplysninger. Alle forespørgsler kan sendes til nedenstående kontaktoplysninger.

Pardon Clothing A/S
ATT: Elinette
Navervej 16
DK-7430 Ikast
Tlf.: +45 96 92 50 00
E-mail: elinette@pardon.eu

GENEREL
1.1 Denne politik vedrørende behandling af personoplysninger ("Privatlivspolitik" beskriver, hvordan Elinette / Pardon Clothing A/S ("os", "vores", "vi") indsamler og behandler oplysninger om dig.

1.2 Privatlivspolitik gælder for personoplysninger, du afgiver til os, eller vi indsamler via elinette.dk.

1.3 Elinette / Pardon Clothing A/S er dataansvarlige for dine personoplysninger. Alle henvendelser til Elinette / Pardon Clothing A/S kan ske via kontaktoplysningerne anført ovenfor 1.


DEN FORM FOR PERSONOPLYSNINGER, VI INDSAMLER, TIL HVILKE FORMÅL OG JURIDISK GRUNDLAG FOR BEHANDLING

2.1 Når du besøger hjemmesiden elinette.dk, indsamler vi automatisk information om dig og din brug af hjemmesiden. For eksempel hvilken type browser du bruger, hvilke søgeord du bruger på hjemmesiden, din IP-adresse, herunder din netværksplacering og oplysninger om din computer.
2.1.1 Formålet er at optimere brugeroplevelsen og hjemmesidens funktion, samt at udføre målrettet markedsføring, herunder re-targeting via Facebook, Instagram og Google. Denne behandling af oplysninger er nødvendig, for at vi kan varetage vores interesser i at forbedre hjemmesiden og vise dig relevante tilbud.
2.1.2 Retsgrundlaget for behandlingen er i EU's generelle databeskyttelsesforordning, artikel 6, stk. 1, skema f.


2.2 Når du køber et produkt eller kommunikerer med os på hjemmesiden, indsamler vi de oplysninger, du personligt afgiver, f.eks. navn, adresse, e-mailadresse, telefonnummer, betalingsmåde, oplysninger om hvilke produkter du køber og eventuel fortrydelsesret, leveringskrav samt oplysninger om den IP-adresse, hvorfra bestillingen er foretaget.
2.2.1 Formålet er, at vi kan levere de produkter, du har bestilt, og samtidig opfylde vores aftale med dig, herunder for at kunne administrere dine rettigheder til at returnere og klage. Vi behandler også oplysninger om dit køb for at overholde lovkrav, herunder bogføring og regnskaber. Ved et køb registreres IP-adressen, hvis formål er at varetage vores interesse i at forhindre svindel.
2.2.2 Retsgrundlaget for behandlingen er i EU's generelle databeskyttelsesforordning, artikel 6, stk. 1, skema b, c og f.

2.3 Når du tilmelder dig vores nyhedsbrev, indsamler vi oplysninger om dit navn, e-mailadresse og eventuelt mobilnummer.
2.3.1 Formålet er at varetage vores interesse i at kunne levere nyhedsbreve til dig.
2.3.2 Retsgrundlaget for behandlingen er i EU's generelle databeskyttelsesforordning, artikel 6, stk. 1, skema a.

2.4 Hvis du vælger at oprette en konto, vil du blive bedt om at oplyse dit navn, adresse, e-mailadresse og telefonnummer, f.eks. Vi sammenligner disse oplysninger med andre oplysninger, vi har om dig, herunder oplysninger om, hvad du har købt og eventuelt returneret.
2.4.1 Formålet er at kunne administrere din konto.
2.4.2 Retsgrundlaget for behandlingen er i EU's generelle databeskyttelsesforordning, artikel 6, stk. 1, skema b og f. Når du abonnerer, vil du blive bedt om at give særskilt samtykke til elektronisk markedsføring.


MODTAGERE AF PERSONOPLYSNINGER
3.1 Oplysninger om dit navn, adresse, email, telefonnummer og ordrenummer samt specifikke leveringskrav kan videregives til vores transportpartner, Prime Cargo, vores revisor, juridiske rådgiver, myndigheder samt sociale medier (Facebook, Instagram og LinkedIn) til markedsføringsformål.

3.2 Oplysninger kan udleveres til eksterne samarbejdspartnere, som behandler oplysningerne på vores vegne. Eksempelvis bruger vi eksterne samarbejdspartnere til teknisk drift og forbedringer af hjemmesiden, udsendelse af nyhedsbreve samt målrettet markedsføring, herunder re-targeting og til vurdering af vores virksomhed og produkter. Disse virksomheder er databehandlere og underlagt vores instruktioner, og de behandler data, som vi er dataansvarlig for. Databehandlerne må ikke bruge oplysningerne til andre formål end opfyldelse af aftalen med os og er underlagt tavshedspligt vedrørende oplysningerne. Vi har indgået skriftlige databehandleraftaler med alle de databehandlere, som behandler personoplysninger på vores vegne.

 

DINE RETTIGHEDER
4.1 Med det formål at skabe åbenhed omkring behandlingen af dine oplysninger skal vi som dataansvarlig oplyse dig om dine rettigheder.
4.2 Ret til indsigt
4.2.1 Du er til enhver tid berettiget til at anmode os om oplysninger om blandt andet de oplysninger om dig, vi har registreret, hvilket formål registreringen tjener, hvilke kategorier af personoplysninger og eventuelle modtagere af oplysninger samt oplysninger om, hvor oplysningerne stammer fra.
4.2.2 Du har ret til at få udleveret en kopi af de personoplysninger om dig, som vi behandler. Hvis du har brug for en kopi af dine personlige oplysninger, skal du sende en skriftlig anmodning til elinette@pardon.eu. Du kan blive bedt om at dokumentere, at du er den person, du udgiver dig for at være.

4.3 Ret til berigtigelse
4.3.1 Du har ret til at få urigtige oplysninger om dig selv berigtiget af os. Hvis du bliver opmærksom på, at der er fejl i de oplysninger om dig, vi har registreret, opfordres du til at rette skriftlig henvendelse til os, så oplysningerne kan blive rettet.
4.3.2 Du har mulighed for at rette oplysninger, som vi har indsamlet i forbindelse med din tilmelding til vores kundeklub, ved at logge ind på din brugerprofil.

4.4 Retten til sletning
4.4.1 I visse tilfælde har du ret til at få slettet alle eller nogle af dine personoplysninger af os, f.eks. hvis du trækker dit samtykke tilbage, og vi ikke har andet juridisk grundlag for at fortsætte behandlingen. I det omfang fortsat behandling af dine oplysninger er nødvendig, f.eks. for at vi kan overholde vores lovbestemte forpligtelser, eller for at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, er vi ikke forpligtet til at slette dine personoplysninger.

4.5 Retten til at begrænse behandlingen til opbevaring
4.5.1 Du har i visse tilfælde ret til at begrænse behandlingen af ​​dine personoplysninger til kun at bestå af opbevaring, f.eks. hvis du mener, at de oplysninger om dig, vi behandler, er forkerte.

4.6 Retten til dataportabilitet
4.6.1 I nogle tilfælde har du ret til at få personoplysninger, du personligt har afgivet til os, til at blive udleveret i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format og ret til at overføre disse oplysninger til en anden dataansvarlig.

4.7 Ret til at gøre indsigelse
4.7.1 Du har til enhver tid ret til at gøre indsigelse mod vores behandling af dine personoplysninger med henblik på direkte markedsføring, herunder den profilering, der udføres for at målrette vores direkte markedsføring.
4.7.2 Du har også til enhver tid ret til, af årsager vedrørende din personlige situation, at gøre indsigelse mod den behandling af dine personoplysninger, vi udfører på baggrund af vores legitime interesser, se punkt 2.1 og 2.3.

4.8 Ret til at trække samtykke tilbage
4.8.1 Du har til enhver tid ret til at tilbagekalde et samtykke, du har givet os til en specifik behandling af personoplysninger, herunder til profilering af dig, der udføres som medlem af kundeklubben. Hvis du ønsker at trække dit samtykke tilbage, bedes du kontakte os på elinette@pardon.eu.
4.8.2 Ret til at klage
4.8.3 Du har til enhver tid ret til at indgive en klage til Datatilsynet, Borgergade 28, 5. sal, DK-1300 København K over vores behandling af dine personoplysninger. Klager kan også indgives via e-mail til dt@datatilsynet.dk eller på telefon +45 33 19 32 00.


SLETTNING AF PERSONOPLYSNINGER
5.1 Oplysninger indsamlet om din brug af hjemmesiden, se punkt 2.1, slettes, når du ikke har gjort brug af hjemmesiden i senest et år.

5.2 Oplysninger indsamlet i forbindelse med din tilmelding til vores nyhedsbrev slettes senest to år efter, at dit samtykke til nyhedsbreve er trukket tilbage eller afsendelsen af ​​vores nyhedsbrev ophører.

5.3 Oplysninger indsamlet i forbindelse med køb, du har foretaget på hjemmesiden, jf. pkt. punkt 2.2 slettes som udgangspunkt tre år efter udløbet af det kalenderår, hvor du har foretaget dit køb. Oplysninger kan dog gemmes i længere tid, hvis vi har et legitimt behov for længere opbevaring, f.eks. hvis det er nødvendigt for at fastslå, hævde eller forsvare retskrav, eller hvis opbevaring er nødvendig for at vi kan opfylde lovkrav. Regnskabsmateriale opbevares i fem år indtil udgangen af ​​et regnskabsår for at opfylde bogføringslovens krav.

5.4 Oplysninger, som vi har indsamlet i forbindelse med oprettelse af en konto på vores hjemmeside, se punkt 2.4, slettes automatisk, hvis du ikke har logget på din konto i tre år.


SIKKERHED
6.1 Vi har implementeret passende tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger mod, at personoplysninger hændeligt eller ulovligt destrueres, går tabt, ændres eller forringes samt mod, at de kommer til uautoriserede enheders kendskab eller misbruges.

6.2 Kun medarbejdere, der har et reelt behov for at få adgang til dine personoplysninger for at kunne udføre deres arbejde, har adgang hertil.

 

KONTAKT INFORMATION
7.1 Pont Neuf / Pardon Clothing A/S er dataansvarlig for de persondata, der indsamles via hjemmesiden.

7.2 Hvis du har spørgsmål eller kommentarer til denne privatlivspolitik, eller du ønsker at gøre brug af en eller flere af dine rettigheder beskrevet under punkt 4, kan du kontakte:
Pardon Clothing A/S
ATT: Pont Neuf
Navervej 16
DK-7430 Ikast

Hvis du ønsker at indgive en klage til Datatilsynet, kan dette ske via www.datatilsynet eller ved henvendelse til: Datatilsynet, Borgergade 28, 5. sal, 1300 København K, dt@datatilsynet.dk

Tlf.: +45 96 92 50 00
E-mail: pontneuf@pardon.eu


ÆNDRINGER TIL FORTROLIGHEDSPOLITIKKEN
8.1 Hvis vi foretager ændringer i fortrolighedspolitikken, vil du blive underrettet om dette ved dit næste besøg på hjemmesiden.


DOKUMENTINFORMATION
9.1 Denne version 1.0 af Elinette & Pardon Clothing A/S' privatlivspolitik skrevet den 15. november 2020.